0

Италия е сред водещите търговско-икономически партньори на България

Италия е сред водещите търговско-икономически партньори на България с постоянно положително външнотърговско салдо, висок дял на товарооборота сравнено с обема на товарите, превозвани от и до [...]

0

Камионите от Италия ще пристигнат със закъснение

Уважаеми клиенти и партньори, Предвид сложната ситуация с бежанското присъствие в Европа, много държавни граници са затворени. Сръбско-Хърватската граница, от където масово преминават камионите [...]