0

Еурохъб ООД увеличи банковата гаранция за митническо складиране тип А

Еурохъб ООД, дъщерното дружество за транспорт на пратки по въздух и море, увеличи два пъти банковата гаранция за митническо складиране тип А. В резултат на обработката на повече пратки и на [...]