0

Годишна равносметка с много настроение

Края на годината е време за анализ на случилото се през годината, благодарност и очертаване на план за действие по-нататък. Предизвикателствата, трудностите, решените проблеми, превозените стоки, [...]