0

Нова групажна линия София-Истанбул от 08.11.2013

ОЙРОШПЕД Груп чрез дъщерното дружество Еуроспед ЕООД стартира от 08.11.2013г. нова групажна линия по релацията София-Истанбул. Предлагаме конкурентни цени ,отличен сервиз и бърза доставка. [...]