0

Явор Панталеев е новият председател на управителния съвет на Националното сдружение на българските спедитори

Явор Панталеев, прокурист на Ойрошпед, беше избран с единодушие да поеме поста Председател на НСБС – Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика. Изборът му беше гласуван по [...]

0

Представител на Ойрошпед в Управителния съвет на НСБС

На проведеното в София Общо събрание на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) бе направен отчет за дейността по време на мандат юни 2012 – юни 2015 и се приеха решения за [...]

0

Явор Панталеев е новият председател на секцията по „Автомобилни и комбинирани транспорти”

Явор Панталеев, прокурист на ОЙРОШПЕД АД, е новият председател на секцията „Автомобилни и комбинирани транспорти” към Българската Асоциация за Спедиция, Транспорт и Логистика (НСБС). Изборът бе [...]