0

Пазари в развитие – Полша, Литва, Латвия и Естония

Търговията между Полша и България през последните години се развива бързо. От 2012 до 2014 година обемът на товарите от България за Полша се е увеличил шест пъти – от около 20 хил. тона до 120 [...]