0

Проект „Разработване на механизми за производствени стажове“

Проект подпомага връзката между академичните програми и реализацията на пазара на труда 50 студенти от 6 специалности на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ проведоха двумесечни стажове [...]