0

По-добра групажна линия Словения – България

С цел подобряване на условията за транспорт и складиране по групажна линия Словения – България – Словения, в края на 2012 Еуроспед ЕООД премести словенския групажен склад в нов град – Марибор. [...]