0

Участие на „Десетия конгрес на източно европейските спедитори и логистични оператори” – 26-27 май 2011 в Истанбул

Явор Панталеев, прокурист на ОЙРОШПЕД АД, взе участие в „Десетия конгрес на източно европейските спедитори и логистични оператори” на 26 – 27 май 2011 в Истанбул с доклад на тема „Хоризонтално [...]