0

Учреден е постоянен комитет „Транспорт и логистика” към КРИБ

На 22.03.2016 г. е учреден постоянен Комитет „Транспорт и Логистика” към Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/. Взето е решение комитетът да бъде ръководен от трима [...]