0

Италия е сред водещите търговско-икономически партньори на България

Италия е сред водещите търговско-икономически партньори на България с постоянно положително външнотърговско салдо, висок дял на товарооборота сравнено с обема на товарите, превозвани от и до [...]