0

Представител на Ойрошпед в Управителния съвет на НСБС

На проведеното в София Общо събрание на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) бе направен отчет за дейността по време на мандат юни 2012 – юни 2015 и се приеха решения за [...]