0

24 години удовлетворение от споделените успехи

18.06.2014г., Парк Хотел Москва, София „В бизнеса да обичате своите клиенти означава да спечелите тяхната лоялност, като им осигурявате голяма стойност и се докосвате до техния дух и чувства“ – [...]