In За нас

След успешното развитие на групажни линии за България и Сърбия, Ойрошпед планира следващите стъпки за намаляване на разстоянието между Русия и Европа.

Компанията пуска нова директна линия от Русия до Германия.

Линията „RU – DE” дава възможност за по-ефективно използване на превозни средства, което води до по-ниски цени и по-ефективни бизнес възможности за износ.

Възможността за отваряне на нови пазари чрез изпращане на по-малки количества, така че купувачът в Европа да може да опознае продукта, да работи на неговите пазари и да го разпространява, както и да увеличи пазарния интерес към руските продукти. Предвижда се германският офис на нашата компания да стане дистрибуционен център във всички страни от Западна Европа, включително Холандия, Белгия, Франция, Испания, Португалия и други.

Начало: юли – август

Видове стоки:

» Малки доставки до 100 кг

» Групирани товари от 1 до 10 палети

» Натоварвания от 100 кг до 10 000 кг

» Извънгабаритни товари

» Опасни товари

Ползи:

» Скорост на доставка

» Печеливши условия

» Складови услуги в Русия

» Митнически услуги в Русия

» Доставка от / до адрес в Русия

» Митнически услуги в Германия

» Доставка от / до адрес в ЕС

Ойрошпед продължава да разширява възможностите за директни линии в Европа и света. Тази година компанията планира да установи по-директни връзки в приоритетни области на директни доставки на сборни товари от Русия до Иран, Гърция и Румъния.

Планирайте мястото си тук в първия камион за директно сглобяване от Русия до Германия.

За повече информация, пишете на balkans@eurosped.ru.

Recent Posts