In За нас

ОЙРОШПЕД и катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, УНСС

Ние от Ойрошпед ясно осъзнаваме, че логистика се гради не само със съоръжения, складове и камиони, но най-вече с хора. Затова работим активно, за да откриваме и обучаваме младите специалисти в областта. На тях разчитаме да ни помогнат в намирането на баланс между утвърдените практики и иновациите, да запазим младежкия си дух и способността си да намираме нови решения за своите клиенти.

Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ в УНСС вече повече от 70 години обучава млади кадри в областта на транспорта. Развитата програма от дисциплини свързани с оранизацията и управление на процесите в транспорта позволява на младежите да се включат добре подготвени в трудовия пазар още преди да прикючат бакалавърската си степен.

Две от най-новите ни попълнения са завършили или завършват своето висше обраование там и днес искаме да споделим техните впечатления:

Лилия Златановска, търговски сътрудник, отдел „Обслужване на клиенти“, Еуроспед ЕООД

 

„Завърших бакалавърска степен в Университет за национално и световно стопанство в Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, продължавам обучението си като магистър със специалност „Интелигентни транспортни системи“.

 

В университета получих много теоретична подготовка, която ми бе от полза, когато започнах в Международна спедиция „Ойрошпед“

Тук получих съдействие по всеки казус, който не разбирах и добро отношение от страна на колеги и ръководство.

В нашата катедра преподавателите ни поддържат контакт с много транспортни фирми, които насърчават реализацията ни. Така попаднах и в Ойрошпед.“

Виктор Славчев,

спедитор, Еуроспед ЕООД

 

„Дипломирах се с отличие за придобиване на ОКС Бакалавър по специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ в “Университет за национално и световно стопанство”.

Там получих полезни знания, които сега са ми от полза в работата ми като международен спедитор в “Ойрошпед”.

През Януари, очаквам да започне приемът за специалност “Транспортен мениджмънт”, в същия университет, където ще продължа обучението си за придобиване на ОКС Магистър.

Чувствам се късметлия, защото освен полезните знанията, които получих от преподавателите ми в катедра “Икономика на транспорта и енергетиката” към “УНСС”, тук в “Ойрошпед” попаднах в екип от изключителни професионалисти, където получих много добро обучение и бях въведен изключително професионално в работния процес, получавайки и до ден днешен полезни практически съвети, знания и насоки.“

Пожелаваме им успех! Вижте интересни факти за Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ тук и, ако сте пропуснали, научете как ОЙРОШПЕД подкрепя дуалното обучение в областта на логистиката.

Recent Posts