0

ОЙРОШПЕД и катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, УНСС

ОЙРОШПЕД и катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, УНСС Ние от Ойрошпед ясно осъзнаваме, че логистика се гради не само със съоръжения, складове и камиони, но най-вече с хора. Затова [...]