0

Германия е основен пазар за българските стоки

Стокооборотът с Германия за 2014 г. е 12,1% от общия стокообмен на България. Това я нарежда на 1во място по износ и на 2ро място по внос след Русия. По обемпревозвани товари, страната заема 4то [...]

0

Най-голям товарооборот през българо-гръцката граница

Гърция е оглавява класацията като направление по страна на товарите (в хил.т.), транспортирани по шосе (включително към и от България) и е на трето място по обем на инвестициите у нас след [...]

0

Италия е сред водещите търговско-икономически партньори на България

Италия е сред водещите търговско-икономически партньори на България с постоянно положително външнотърговско салдо, висок дял на товарооборота сравнено с обема на товарите, превозвани от и до [...]

0

Годишна логистична бизнес конференция, 29.10.2015

На 29 октомври в Sofia Event Center (SEC) списание ЛОГИСТИКА и неговият издател БТП – Българска транспортна преса ЕООД ще организират третото издание на годишната Логистична бизнес конференция на [...]

0

Ойрошпед създава нови бази в Бургас и Русе

Ойрошпед изгражда транспортно-спедиционен терминал в Бургас  върху терен от 3000 кв.м. Фирмата закупи терен с площ около 40 000 кв.м. в близост до Дунав мост и речното пристанище на Русе, върху [...]

0

189 фирми правят 75% от стокооборота с Чехия

Приблизително 140 чешки и 49 български фирми правят 75% от външнотърговския стокообмен между България и Чехия. За последните четири години товарооборотът от Чехия за България е нараснал повече от [...]