0

НСБС с нов управителен съвет

На 16 септември се проведе Общо събрание на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС), на което бе  избрано ново ръководство. За Председател бе избран г-н Цветин Тодоров, досегашен [...]