0

Такса гориво за месец ноември 2022 г.

Уважаеми клиенти и партньори, за Ваше улеснение публикуваме всеки месец информация за такса гориво. Такса гориво за м. ноември 2022 г.:  13%.   За повече информация можете да ни потърсите на [...]

0

ОБЯВА за инвестиционно намерение

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, [...]

0

ОЙРОШПЕД приветства Николай Ночев като съдружник в Ойрокуриер и Еуроспед

Николай Ночев беше приет като съдружник в две от дружествата от групата на ОЙРОШПЕД – Еуроспед и Ойрокуриер. Това е признание за дългогодишната успешна мениджърска кариера на г-н Ночев в [...]