0

Ойрокуриер ООД и Ойролог ЕООД успешно преминаха процеса на оценка по SQAS* (Safety & Quality Assessment for Sustainability)

Ойрокуриер ООД и Ойролог ЕООД успешно преминаха процеса на оценка по SQAS*(Safety & Quality Assessment for Sustainability) Оценките за устойчивост на безопасността и качеството (SQAS) на [...]