In Регулации

Евразийският митнически съюз е създаден между Беларус, Казахстан и Русия през 2014 година, за да се подкрепи икономическото развитие между трите държави. В последствие към него се присъединяват Армения и Киргистан. Към днешна дата много компании се възползват от условията, които дават облекчени процедури и такси, за да може стоките им да достигнат до пазар от над 170 милиона души и БВП над 3 трилиона долара.

Кои са основните елементи, които са важни, ако планирате да осъществявате дейност между държавите от Съюза?

За внос и разпространение на стоки в Евразийския митнически съюз трябва да се представи доказателство, че стоките отговарят на местните изисквания. Този знак за съответствие изисква широк спектър от понякога продължителни процедури за изпитване.

Голям брой продукти могат да бъдат внасяни в Русия и останалата част от ЕАЕС (Евразийски икономически съюз) само ако отговарят на специфични технически регламенти и са преминали определени процедури за съответствие. Целта на такова регулиране е да гарантира, че опасни, вредни, по-лоши или нежелани стоки не влизат в обращение. Като такива стоките трябва да бъдат маркирани със сертификат за качество, подобен на тези в ЕС, като TÜV или CE.

Чуждестранните производители и износители за ЕАОС са изправени пред факта, че след сливането на Русия, Беларус, Казахстан, Армения и Киргизстан в Евразийския икономически съюз стандартизацията на отделни национални разпоредби също доведе до продължаваща промяна в изискванията за сертифициране. Сега сертифицирането изисква съответствие със система от TRs или технически регламенти, където спецификациите за различни групи продукти са еднакво регламентирани. Тази система за сертифициране последователно замества предишни национални системи като GOST-R, държавна регистрация или уведомяване на FSB.

Доказателство за съответствие може да бъде предоставено под формата на сертификат за съответствие от акредитирана агенция за тестване или в случай, че рисковият потенциал на стоките е нисък, декларация за съответствие от компания, установена в рамките на ЕАЕС. Така, например, докато трябва да се иска сертификат за внос на газов котел, декларация би била достатъчна за вноса на тръбен ключ.

Сертифицирането е възможно както за индивидуални доставки, така и за партиди и серийни продукции, при което серийният сертификат обикновено изисква по-строги изисквания за тестване.

В зависимост от продукта и срока на валидност, тестването за сертифициране може да включва всичко – от проверка на документи до протоколи от изпитвания от фабриката и независима лаборатория, както и проверка на място на производственото съоръжение.

Практическите странични ефекти на тези изисквания може да не са очевидни на пръв поглед. Но си струва да се има предвид, че тестването на проби може да бъде доста разрушително, тъй като лабораторното тестване обикновено проверява продукта над неговата граница на стрес – нежелан резултат, например, когато става въпрос за внос на скъп прототип на 3D принтер, който може да бъде унищожен в процеса на сертифициране. И как изобщо чуждестранната проба стига до лаборатория на ECU за тестване, ако за внос се изисква доказателство за съответствие? В този случай се прилагат специални митнически процедури, за които може да попитате нашите експерти в линия Балкан Експрес.

В крайна сметка трябва да се създаде индивидуална концепция за всеки отделен продукт и всеки проект за внос, като се вземат предвид индивидуалните изисквания. Екипът на ОЙРОШПЕД може да съдейства за превоза, складирането и митническото обслужване на Вашите стоки в Русия, Казахстан, Киргистан, Армения и други държави от Евразия. Ако желаете да получите детайлни консултации за решенията, с които да оптимизирате Вашата логистика се свържете с нас на balkans@eurosped.ru.

Recent Posts