In За нас

На 23.06.2022 г. се проведе третото издание на European Business Networking evening 2022, което Конфиндустрия България организира съвместно с още 10 двустранни бизнес асоциации. Събитието бе проведено в София Тех Парк, Форум „Джон Атанасов“, и се явява едно от най-големите междукамерни мрежови събития за 2022 година.

На мероприятието присъствие имаше от страна на всички съорганизатори – Advantage Австрия, Белгия България Люксембургски бизнес клуб, Британско-българска бизнес асоциация, Българо-румънска търговско-индустриална камара, Конфиндустрия България, Френско-българска търговска камара и Промишленост, Германско-българска търговско-промишлена камара, Унгарско-българска търговска камара, Шведско-българска търговска камара, Българо-испанска търговска камара, Hellenic Business Council in Bulgaria.

ОЙРОШПЕД бе представена от Стилиян Щерев и Костадин Богдански, Бизнес развитие, по покана от Германско-българска търговско-промишлена камара.

Съвместните усилия на 11-те съорганизатори се очаква да доведат до развитие на първокласни бизнес мрежи между 450 участници в събитието, което е продължение на последните две успешни издания. Лица, вземащи решения, представители на висшето и средно ниво на мениджмънта на международния бизнес присъстваха на събитието и използваха възможностите за B2B мрежи, в търсене на нови партньори, доставчици, клиенти и дистрибутори.
В официалната част, на сцената излязоха официалните гости, като думата взе председателя на Френско-българска търговска камара и Промишленост – г-н Стефан ДЕЛАЙЕ, който в изказването си изрази увереност за положителното развитие на търговското сътрудничество между страните в ЕС, както и призова страните-членки към единство и съвместен просперитет. Реч държа и министърът на растежа и иновациите – г-н Даниел Лорер, който обърна внимание на настоящите политически събития в страната, и заяви своя оптимизъм за по-добри времена за страната ни.

Recent Posts