In За нас

Търговската ни концепция подкрепя развитието на бизнеса на клиентите ни.

Костадин Богдански, Бизнес развитие в Ойрошпед

Как беше създаден търговския екип в Ойрошпед и какви бяха предизвикателствата в началото?
Търговският отдел на ОЙРОШПЕД бе концептуално обновен преди 8 години с ясни цели по отношение на развитието на търговската дейност и разширяването на перспективите на компаниите в ОЙРОШПЕД, обвързано с желанията и потребностите на клиентите и партньорите ни. Идеята се роди с потребността да визуализираме ясната посока на продажбите във всички направления, създаването на нови услуги и осигуряването на стабилитет на бизнеса ни.
Когато се захванах с проекта, бях едва от 6 месеца в компанията и все още нямах очаквания как точно ще успея да добавя стойност за групата.
Първите месеци бяха изключително трудни – опитът ми не беше достатъчен, амбицията за повече продажби беше сериозна, колебаех се дали компанията ще подходи с достатъчно доверие към мен.
В съзнанието ми много ярко стои запечатан моментът, в който получих първата си заявка. Със сълзи на очите, погледнах мейла за одобрената сделка и си казах „Успях!“. Бързо съумях да мотивирам себе си и повиших самочувствието си, осъзнавайки че колелото започва да се върти. Контактувах средно 40 нови клиента на ден, с идеята да генерирам висок скок в продажбите. До края на шестия месец успях да наваксам с поставените ми финансови цели и да надхвърля сумарния резултат, който трябваше да постигна за същия период.
Инициирах среща с ръководството, на която заявих своите амбиции и идеи за подобрения в търговската дейност на Ойрошпед. Благодарение на организационните си умения предложих проект, който бе подкрепен от г-н Явор Панталеев, и така се започна.
Търговският отдел стартира с четирима души в екипа, и вече имаше създадена структура с три нива на продажби, концепция за дългосрочно развитие, поставиха се и общи търговски цели. Още през първата година постигнахме заложените цели, а след това продължихме надграждането им.
Специалното в проекта е основната цел да опознаваме нашите бизнес партньори и тяхната дейност до такава степен, че да добавяме стойност отвъд просто добре извършената услуга, които отношения разбираме като и наричаме с думата „приятелство“.

Как е организиран търговския процес? Промени ли се търговския процес през годините и как?
Търговският отдел осъществява своята дейност в три направления:
– подкрепа на лоялните клиенти (клиентско обслужване);
– развитие на клиентска мрежа (активни търговци) и
– развитие на нови проекти и услуги (бизнес развитие).
Съставения модел на работа преминава през следните точки:
– ясна концепция;
– ясна структура, прозрачна организация и разпределение на дейностите в проекта;
– бизнес планиране и стратегия в краткосрочен и дългосрочен план;
– оценка на качеството на изпълнение;
– поставяне на цели и постигането им;
– анализ на пълния цикъл и залагането на следващите хоризонти.
Търговската дейност се промени през годините. От първоначална „добра идея“, търговската концепция достигна до работещ механизъм, в полза на развитието дейността на клиентите и партньорите, растеж заедно с тях, ежегодно разширяването на перспективите, създаването на нови услуги. Достигнахме до етап, в който всички да вярваме, че не просто искаме да подобряваме показателите, но и се стремим да работим по проекти без аналог, по създаването на иновативни услуги, полезни за бизнеса и обществото като цяло.

Предимство или недостатък е голямата компания, която е зад гърба ти?
Считам взаимодействието с организма на Ойрошпед за предимство. В логистичния бранш, голямата компания поражда възможност и увереност в продажбите. Широката гама от услуги, позволява да покрием огромна част от спектъра на потребностите на клиентите и партньорите. Това е основното ни предимство и удобство за тях и дава гаранция и сигурност за бизнеса им. В допълнение идва постоянния стремеж заедно да се развиваме, заедно да градим.

Кое твое качество ти помага да мотивираш хората?
Усмивка, взаимност и поглед над цялото са в основата на това да изпитваме радост в работата ни, всеки ден да идваме заредени в търсене на нови успехи. Когато работата е подредена и всеки допринася проактивно и с хъс, успехите са сигурни. И това не е само мое качество, а качеството на хората в екипа, които подкрепям с личен пример, с участие във всички процеси, с позитивно отношение и насоченост към това „нещата да се случват с лекота и радост“.

Как се задържат качествените служители?
С ясната обща визия, служителите чувстват комфорта и свободата на това да развиват своите умения, да покоряват нови хоризонти и да постигат резултати. Подкрепено с обратна връзка относно тяхното изпълнение, допълнителната мотивация при преизпълнение на заложените показатели, са част от нещата, които допринасят за това колегите да бъдат в Ойрошпед години наред.

Кой беше най-трудния ти момент в работата ти в Ойрошпед?
Трудни моменти ги има във всяка работа. Стотици спомени ми изплуват в съзнанието, като фактът, че колективът решава заедно предизвикателствата, ме кара да забравям бързо лошите дни.
Трудностите най-вече идват от външните икономически и здравни фактори.
Преодоляхме световната пандемия. В нея само всеобщата увереност, че трябва да продължаваме да работим в подкрепа за бизнеса и да намираме решения, беше това, което даде кураж на клиентите и партньорите ни да се чувстват спокойни за бъдещето. Когато хората губеха увереност, заради липсата на обозримо бъдеще, ние бяхме там, за да им помагаме. Продължавахме да намираме решения въпреки трудностите, а  нашите приятели продължаваха да продават стоките си и да разчитат на доставката на важни стоки за дейността им и за техните клиенти.
И сега, когато животът на всеки бе засегнат от глобалната геополитическа обстановка, ние сме ангажирани да продължаваме да търсим транспортни коридори, чрез които да подкрепяме стокообмена във всички направления, за да бъдем опора на икономиките да продължат взаимодействие.

Благодарим на всички наши приятели, които се обръщат към нас за съдействие относно техните потребности за транспорт, спедиторски и логистични услуги. Ние в ОЙРОШПЕД винаги се стремим да допринесем за осъществяването на добрия и успешен работен ден и да бъдем ваш доверен партньор.

Кой е човекът, който ти помогна най-много в създаването на успешния екип?
Явор Панталеев е стожерът на търговската ни дейност. Подкрепата на ръководството е първият и най-важен елемент нещата да поемат в правилната посока.
Заедно с него, стъпка по стъпка достигнахме до работещ проект, който да носи предимства за клиентите ни и да добавя стойност във взаимодействието с тях.
След него, веднага се нареждат и хората, които всеки ден дават всичко от себе си, проектите да се реализират. Още от ден първи, колегите, които попадат в нашата търговска атмосфера, попиват страстта в работата и визията ни. Всички се стараем да бъдем успешни професионалисти и да запазваме нещо много важно, което се стремим да предаваме като енергия и добър пример – ценности. Ценности да бъдем добри хора, да съзнаваме логиката на това, което правим, значимостта и ползите от всяко едно наше усилие. Всичко има смисъл, когато полагаш усилия да правиш добро – както в личен, така и в професионален план. Това ценим, това желаем да изпращаме като послание.

Какво ново предстои в търговско отношение от страна на екипа на ОЙРОШПЕД?
Продължаваме да имаме позитивна нагласа, която успешно реализираме. Световната картина предвещава изключително много препятствия пред икономиката и международните отношения. В тези моменти, логистиката винаги стои на първи план, в търсене на достъп на бизнеса един до друг. Ние предоставяме подкрепа на световния бизнес в търсене на добрия диалог в международната търговия.
Ние сме тук да помогнем на всеки наш клиент да открие своите нови пазари, да достига лесно и бързо до стоките, необходими за неговата основна дейност.

Recent Posts
Групажна линия Техеран - София - Техеран