In За нас

На 16 септември се проведе Общо събрание на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС), на което бе  избрано ново ръководство. За Председател бе избран г-н Цветин Тодоров, досегашен зам.-председател на УС на НСБС.

За членове на УС на НСБС бяха избрани г-н Явор Панталеев, г-н Ангел Сафев, г-н Иван Петров, г-жа Мариета Григорова, г-н Васил Борисов, г-н Иван Кирчев, г-н Кольо Дойнов и г-н Петър Найденов.

В Контролния съвет бяха избрани г-н Емил Дандолов, г-жа Ирина Великова и г-жа Олга Василевска, която за пръв път влиза в управителните органи на Сдружението.

В обръщение до членовете на НСБС, Явор Панталеев, Председател на съвета на директорите на ОЙРОШПЕД – който до момента изпълняваше позицията Председател на НСБС, изрази своята благодарност към тях и сподели някои от основните постигнати резултати за изминалия период: “Благодаря за доверието на членовете на НСБС през цялото време, откакто съм член на управителния и контролен съвети на НСБС. През изминалите три години в сдружението се присъедини директора доц. д-р Момчил Антов, който помага все повече в медийните изяви на НСБС и заедно с бившия директор г-жа Поликсена Кръстанова ревалидираха програмата и капацитета на учебния център за издаване на дипломи на световната федерация на спедиторите FIATA.

Изцяло бе обновена учебната среда с дигитално съдържание. Работихме още по-близо със сдруженията на автомобилните превозвачи и държавната администрация като се обединихме около важни за бранша теми.

Решението ми да не се кандидатирам за втори мандат като председател на УС има лични причини.

Харесвам работата в полза на обществото и ще продължа активно да подкрепям асоциацията и нейния нов новия председател.“

Досегашният управителният съвет даде отчет за тригодишния период от 2018 до 2021 г. Спедиторският и логистичен бранш е изправен пред много предизвикателства, защото работим не само в условията на пандемична обстановка, но и в условията на изключително конкурентна среда и сме интегрирана част от европейската и международната транспортна система, коментираха също така от досегашния УС на НСБС.

Към момента НСБС представлява над 110 спедиторски и логистични фирми, което е безспорно доказателство за постоянно нарастващото доверие към сдружението, като от 1992 г. насам организацията не спира да се укрепва организационно,  да разширява членовете и услугите, които предоставя за улесняване на тяхната дейност.

Recent Posts