In За нас

Турският партньор на Еуроспед спедиторът Evolog получи статут на Одобрен икономически оператор (ОИО). Благодарение на това компанията може да съкрати чувствително времето за обработка на товарите, защото превозвачът има разрешение да поставя митническа пломба на камионите директно в депото без да е необходимо да минава митница. Така 6 часа след пломбиране и обмитяване камионът може да мине граница без да чака на опашката!

Изгодни условия за превоз от Истанбул

Цените, които предлагаме от терминал на Evolog в Истанбул до наш терминал в София, са както следва:

  • 1 пале  – 120/80/180 – до 400кг – 90 евро (с включена цесия)
  • 2 палета – 120/80/180 – до 800кг – 130 евро (с включена цесия)
  • 3 палета  – 120/80/180 – до 1200кг  – 180 евро (с включена цесия)

В цените не е включено митническо представителство. Цените са валидни само за безопасен товар, а за АДР стоки – по конкретно запитване.

Транзитното време е 24-48 часа. Отпътуване:

  • всяка сряда
  • всеки петък
  • всяка събота.

За заявки и допълнителни въпроси:
02 9199 118

TR@eurosped.bg

Recent Posts